Kas notiek, ja tiek kavētas dažas dienas pēc kredīta atdošanas termiņa?

Gadās situācijas, kad cilvēki dažas dienas nokavē kredīta atmaksas termiņu. Tādā gadījumā sistēma automātiski aprēķina soda naudu, par katru kavēto dienu 1 % apmērā no kopējās summas.

Tags:

Leave a Reply